Osterwald consultancy is ruim 10 jaar actief op het terrein van Human Resources, voor zowel profit als non-profit organisaties.

Wij houden ons bezig met:

Deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en zorgvuldigheid zijn kenmerken van de werkwijze. Wij onderscheiden ons door een praktische aanpak en onafhankelijke positie met zichtbare voordelen voor opdrachtgevers: korte communicatielijnen, objectief, flexibel en deskundig.

Vanuit het ruime dienstenpakket kunnen wij snel en adequaat inspelen op de wensen van de opdrachtgever. Wij zorgen voor een juiste afstemming van vraag en resultaat, met als uitgangspunt een duurzaam en praktisch resultaat.

 

 

 

 

Interim- en projectmanagement
Interim management is meer dan het alleen invullen van een “tijdelijke” functie. Het herpositioneren van een afdeling/functie, het afstemmen van verwachtingen van management en klant en het toekomst bestendig maken hiervan, dat is de uitdaging. Wij hebben jarenlange ervaring in deze “klussen”.

Re-integratie en tweede spoor trajecten
Nieuwe wetgeving vereist zowel vanuit WW als de nieuwe ziektewet een andere aanpak, gericht op terugkeer van een medewerker op de werkplek of begeleiding naar een andere werkgever. Niet alleen vanuit het perspectief van goed werkgeverschap en continuïteit, maar veel meer dan vanuit het verleden, financiële kosten. Zie ook Sociale zekerheid
Sociale zekerheid
Er verandert veel in de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld de nieuwe WW, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Nieuwe Ziektewet (ZW). Deze maatregelen moeten de nodige besparingen voor de overheid gaan opleveren en vereisen grote aanpassingen bij werknemers, maar meer nog bij werkgevers. Wij verzorgen voorlichting, doen onderzoek naar bestaande en nieuwe werkwijzen en regels en brengen gedegen advies hierover uit.
Onderzoek
Het scannen van een organisatie, medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken om tot gefundeerde verbeteringen te komen. Wij doen dit methodologisch vanuit wetenschappelijk perspectief. Wij hebben alle benodigde onderzoeksmethodieken tot onze beschikking. Met name vindt digitaal onderzoek plaats, maar ook interviewen en participatief onderzoek behoren tot onze competenties.

Medezeggenschap
De rol van de Medezeggenschap (MZ) verandert. Na jarenlang zelf aan MZte hebben deelgenomen en MZ wetenschappelijk te hebben onderzocht, hebben wij sinds een aantal jaren ondernemingsraden (OR) begeleid, getraind en voorlichting gegeven aan- en over medezeggenschap. Hoe zet je medezeggenschap effectief in, hoe bereik je de achterban en welke prioriteiten stel je . Voorlichting over de veranderende rollen en effectieve inzet verzorgen wij regelmatig. Achterbanraadplegingen verzorgen wij digitaal.